ที่อยู่:
หมู่ที่ 1 บ้านนายางกลัก ตำบลนายางกลัก
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 ประเทศไทย
โทรสาร:
0934758943
ข้อมูลอื่น ๆ:

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

    แบบสำรวจความพึงพอใจ

 


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028