ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

    หมู่ที่ 1 บ้านนายางกลัก ตำบลนายางกลัก
    อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230 โทรศัพท์ 0934758943

    เว็บไซต์ http://www.nayangklak.ac.th

    e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อ สอบถาม แนะนำ

    - สอบถาม/แนะนำ

เบอร์โทรศัพท์บุคลากร

     - เบอร์โทรศัพท์

แผนที่ แผนผังสำนักงาน

    - แผนที่

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

    - แบบสำรวจความพึงพอใจ

ไม่มีเนื้อหาของข่าวฟีด


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028