นายนุกูล  บุญหาญ
ตำแหน่ง ครู


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028