นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
เบอร์ติดต่อ 081-7608028


นางสมคิด วันดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 088-5940869