นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
เบอร์ติดต่อ 081-7608028

 นางสมคิด วันดี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เบอร์ติดต่อ 088-5940869 

นายวัชรินทร์  วันทา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เบอร์ติดต่อ 098-5864370