นางสาวเพลินพิศ ตึกโพธิ์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายหาญณรงค์ ศรีระทัต 

ตำแหน่ง ครู

นายณัฑฐวัฒน์ คลาดโรค

ตำแหน่ง ครู

นายวิทวัช คำหา

ตำแหน่ง ครู

นางสาวปริยากร ครูทำนา

ตำแหน่ง ครู

นางนพมาศ ศรีระทัต
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวอนัญญา จรรยา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 

 

 

 

 


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028