นายวัชรินทร์  วันทา
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 
นางสาวธนพร  จ่าบาล
ตำแหน่ง ครู


นายวรปรัชญ์  ยินดี
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุวนันท์  วิชาผา
ตำแหน่ง ครู

นางสาวพันณพัสราภรณ์  ศรีพิทักษ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางสาวพานทอง  มนตรี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

 


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028