นายสงกรานต์  อาบสุวรรณ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 
นางสาวพรทิพย์  สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง ครู


นายดิศนนท์  อุเทนสุต
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 

 

 

 

 

 

 


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028