นายสงกรานต์  อาบสุวรรณ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 
นางสาวพรทิพย์  สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นายดิศนนท์  อุเทนสุต
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ว่าที่ร้อยตรีสมพร  ปราบนอก
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

 


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028