นายสาธิต  ศรีระทัต
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 
นายยุทธนา  บุญพุฒ
ตำแหน่ง ครู


นางสาวอุทุมพร  พลธรรม
ตำแหน่ง ครู

นายนุกูล  บุญหาญ
ตำแหน่ง ครู


นายบุญส่ง  ผาสุขมูล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวอัมพร  สุทธิศักดิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

 

 

 

 

 

 


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028