นายสุขสันต์  เรืองศรีใส
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 4
 
นายหาญ  อยู่สบาย
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 4

 

 
นายเสถียร  ปิ่นปั้น
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 4


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028