นางสาวศิรินทรา  ทะเลดอน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นายยุทธนา  กำลา
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง

นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028