ครูเพลินพิศ  ตึกโพธิ์

เทคนิคการหาด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก เมื่อกำหนดความยาวด้านเพียงด้านเดียว

 

 


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028