ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ  ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ และ สถานที่กลางแจ้ง  ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ  ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ  ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ  ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ  ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

 


นายประวิทย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์ติดต่อ 081-7608028